Thành tích nhà trường

Trường Tiểu học Lê Văn Tám được thành lập năm 1998 lúc đấu chỉ là cơ sở của Lâm trường giao lại cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học thiếu thốn. Số lớp và độ ngũ giáo viên còn ít.
Qua quá trình xây dựng và phát triển đến nay trường được xây dựng khang trang hơn.

Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Năm 2017 trường được công nhận là trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Bằng công nhận
Đến năm học 2017 – 2018 trường được công nhận lại và trong năm học này trường đạt thành tích tập thể lao động xuất sắc, được Chính phủ tặng cờ thi đua. Cá nhân 01 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, 2 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 18 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 3 đồng chí được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen.

Tập thể lao động xuất sắc

Nhận cờ thi đua

Cờ thi đua của Chính phủ

Bằng khen