Giới thiệu

 
– Tên đơn vị: Trường Tiểu học Lê Văn Tám

– Địa điểm trụ sở chính: Thôn Quảng Trung – Xã Nghĩa Thắng – Huyện ĐăkRLấp – Tỉnh Đăk Nông

– Quá trình thành lập: Trường được thành lập từ năm 1998 (tách ra từ trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc).

– Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

+ Tổng số CBGV:         24 (nữ: 18) CBQL: 01

Giáo viên đứng lớp: 20 ( trong đó có 1 tổng phụ trách Đội và 01) Nhân viên: 03

+ Các Tổ chức đoàn thể:

* Chi bộ: Có 9 đảng viên, Chi bộ hoạt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ xã Nghĩa Thắng. Chi bộ nhà trường chỉ đạo tốt mọi hoạt động của nhà trường.

* Công đoàn: Có 24 công đoàn viên, hoạt động đúng theo Điều lệ Công đoàn, và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Ngành.

* Đội TNTP HCM: Liên đội nhà trường hoạt động đúng theo điều lệ Đội và tổ chức tốt các phong trào bề nổi của nhà trường.

* Hội cha mẹ học sinh: Hội cha mẹ học sinh của nhà trường hoạt động đúng theo Điều lệ Hội cha mẹ học sinh, tham mưu và hỗ trợ tích cực trong hoạt động giáo dục học sinh và công tác xây dựng CSVC của nhà trường…..